Velkommen til nytt forum

NLF / Forum / Forum / Velkommen til nytt forum

Seilflyseksjonen ønsker deg velkommen til vår nye forum med utgangspunkt i de nye websidene. Vi håper at forumet vil bli godt mottatt og mye brukt.