NLF / Forbund / Trenger du reiseforsikring som dekker dine luftsportsaktiviteter ?
Nilsen Trond

Trenger du reiseforsikring som dekker dine luftsportsaktiviteter ?

NLF har en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som også dekker våre luftsportsaktiviteter.

NLF har registrert at en del av våre medlemmer velger å reise utenlands for å fly eller hoppe uten å ha en reiseforsikring, vi har også registrert at en del medlemmer har hatt reiseforsikringer som ikke dekker våre aktiviteter. Begge deler har gitt noen medlemmer svært ubehagelige og til dels dyre erfaringer.

NLF kan derfor forhandlet frem en reiseforsikring for våre medlemmer, som også dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter i hele verden. For reiser du gjør som ikke omfatter luftsportsaktiviteter er det en helt vanlig prisgunstig reiseforsikring.
Forsikringen vil kunne kjøpes gjennom Min Idrett på lik linje med øvrige forsikringer NLF formidler, men er selvfølgelig frivillig.

NLFs medlemmer har etterspurt en reiseforsikring som bygger på den obligatoriske ulykkesforsikringen noen seksjoner har, slik at man slipper å betale dobbelt.

Ulykkesforsikringen man eventuelt har gjennom NLF dekker dødsfall eller invaliditet så reiseforsikringen gir ikke slik utbetaling ved utøvelse av våre aktiviteter. Ut over det er den en normal reiseforsikring. Skulle man omkomme eller få en invaliditetsgrad for eksempel som følge av en bilulykke på reise så ytes det men- eller dødsfallserstatning som en vanlig reiseforsikring. En ulykke som ikke skyldes våre flyaktiviteter vil ikke være dekket av den obligatoriske ulykkesforsikringen, da den kun dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter. Reiseforsikringen er derfor utformet som et komplement til ulykkesforsikringen.

Den vil bli tilbudt som en reiseforsikring for enkeltperson eller for familie.

Litt av dekningen:

  • Den gjelder for reiser inntil 90 dager
  • Man kan få erstattet tapt reisegods med inntil Kr 100 000,- (Max Kr 40 000,- for enkeltgjenstand – Et sett PG utstyr eller fallskjermrigg = en enkeltgjenstand)
  • Den dekker leteaksjoner (Search & Rescue/SAR) med inntil Kr 200 000,-
  • Ubegrenset sum for medisinske utgifter
  • Ubegrenset sum for hjemtransport
  • Ubegrenset for egenandel ved skade på leiebil

Totalpris for helt kalenderår 2022 for enkeltperson er Kr 1 197,- og for familie Kr 2 143,-
(Totalpris for perioden 1.juli til 31.desember for enkeltperson  er Kr 718,- og for familie Kr 1 286,-)

 

Reiseforsikringen gjøres tilgjengelig for deg i Min Idrett og følger kalenderåret. OBS! Som alltid må en reiseforsikring være kjøpt før reisen starter for å være gyldig. Du kan altså ikke kjøpe den mens du er på reise for å få dekning.

Om du ikke allerede har den tilgjengelig i Min Idrett og ønsker å benytte deg av tilbudet så send en epost til minidrett@nlf.no, så legger vi den tilgjengelig for kjøp via Min Idrett. Den vil være aktiv fra og med den dagen den er betalt gjennom Min Idrett.

Forsikringen vil vises i Europeiske sin app når aktivert - OBS! Det er en kollektiv avtale så velg Bedrift og legg inn polisenummeret. (SP2434675)

Seksjon Forsikringsbevis Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Polisenummer
Fallskjerm Individuell 2022 Familie 2022 Forsikringsvilkår 2022 SP2465931
HPS Individuell 2022 Familie 2022 Forsikringsvilkår 2022 SP2435675
Motorfly Individuell 2022 Familie 2022 Forsikringsvilkår 2022 SP2465940
Seilfly Individuell 2022 Familie 2022 Forsikringsvilkår 2022 SP2465943
Sportsfly Individuell 2022 Familie 2022 Forsikringsvilkår 2022 SP2465936