NLF / Forbund / Positivt vedtak om Kjellers fremtid i Lillestrøm
Laupsa John Eirik

Positivt vedtak om Kjellers fremtid i Lillestrøm

Avstemming i Lillestrøm kommunestyre om Kjeller flyplass 2020.09.09

Politikerne i Lillestrøm kommune mener flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. – Men kampen er ikke over, mener NLF. 

Onsdag kveld ble fremtiden til Kjeller flyplass diskutert i kommunestyret i Lillestrøm kommune. Da kunne lokalpolitikerne endelig fatte førende vedtak om hva de vil at arealet på Kjeller flyplass skal brukes til, når Forsvaret trekker seg ut i 2023. Vedtaket var på hele ni punkter, og det viktigste lyder som følger:

«Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse».

Vedtaket omhandler veteranfly, men det var også flere av politikerne som talte varmt om utviklingen innen elektrisk luftfart og hvilken betydning dette kunne få for Kjeller flyplass. For å se hele behandlingen på over en time, kan du se opptaket av kommunestyremøtet onsdag den 9. september i Lillestrøm kommune her.

Blir karakterisert som meget positivt: – Kampen er ikke over 

Tidlig august rådet administrasjonen i Lillestrøm kommune de lokale politikerne om å avvikle all flytrafikk på Kjeller etter 2023. Denne anbefalingen ble vraket på onsdag. NLF mente saksfremlegget inneholdt en rekke feil og rettet krass kritikk mot kommuneadministrasjonen en snau måned før den politiske behandlingen.

– Vi synes vedtaket i Lillestrøm er meget positivt. Bestillingen fra politikerne er soleklar. Nå må administrasjonen utrede hvordan det skal bli rom for både flyplass og annen byutvikling. Jeg synes de er ganske heldig som får lov til å jobbe med saken. Det er et kinderegg som skal reguleres, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

Kjeller-saken har vært på forbundets agenda i årevis. I overenstemmelse klubbene på Kjeller ledes arbeidet for bevaring av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark ved Finn Terje Skyrud.

– Nå er vi et steg nærmere bevaring av flyplassen, men kampen er ikke over. Det skal skje en detaljregulering i området og det er fortsatt sterke krefter som har store interesser av at flyplassen nedlegges, sier Laupsa.

Etter at Stortinget høsten 2016 vedtok at Forsvaret skal avslutte sin drift på Kjeller innen utgangen av 2023 er det Lillestrøm, som kommunal planmyndighet, som bestemmer hva arealet skal brukes til i fremtiden. Samtidig har Riksantikvaren for lengst satt i gang sitt arbeid, som i desember 2019 foreslår å frede hele rullebanen på flyplassen.