NLF / Forbund / PFLY-ordningen er suspendert inntil videre
Torkell

PFLY-ordningen er suspendert inntil videre

PFLY-kortene kan ikke lenger brukes nå som ordningen er suspendert på grunn av koronakrisen. Foto: Torkell Sætervadet

Avinor AS har inntil videre funnet det nødvendig å suspendere PFLY-ordningen som til nå har gitt innehavere av PFLY-kort adgang til å bruke mange av Avinors flyplasser utenom åpningstid. Årsaken til dette er den ekstraordinære situasjonen som råder i landet generelt og luftfarten spesielt. Dette betyr også at PFLY-kort for flysesongen 2020 ikke vil bli utstedt før situasjonen er nærmere avklart. 

NLF har et tett og godt samarbeid med Avinor, og begge organisasjoner jobber målrettet for at PFLY-ordningen kommer tilbake i full drift når situasjonen er normalisert.