NLF / Forbund / Penger i klubbkassa før jul. Full dekning og ny økning for momskompensasjon til idretten
Santiago Amengual

Penger i klubbkassa før jul. Full dekning og ny økning for momskompensasjon til idretten

Penger i klubbkassa før jul. Full dekning og ny økning for momskompensasjon til idretten

Rett etter at NLFs nyhetsbrev for desember ble utsendt fikk vi informasjonen om at det ble nok et år med rekordutbetaling til idretten etter at Norges idrettsforbund hadde mottatt tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2020. 5 289 idrettslag har fått utbetalt 480 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2020.

Totalt fikk norsk idrett i desember utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2020, en økning på 15 millioner kroner fra foregående år. Utbetaling til idrettslagene utgjør ca. 3,4 millioner kroner mer enn de fikk i 2020, og i 2021 har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut. 

Se PDF-dokument som viser utbetalingsliste til idrettsorganisasjonen, sortert i alfabetisk rekkefølge.

Se PDF-dokument som viser fylkesvis oversikt.

 – Norges idrettsforbund er fornøyd med at utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten nå for første gang dekkes fullt ut. Regjeringen leverer her på sine lovnader og sørger for at idrettslagene som har søkt, ikke får en avkorting i utbetalingen. Det er også gledelig å se at søknadssummen fra idretten har økt marginalt med 15 millioner kroner fra 2020, dette til tross for at idretten ble pålagt betydelige aktivitetsrestriksjoner som følge av koronasituasjonen i 2020, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:  

 – Dette viser at norsk idrett har en unik evne til å tilpasse aktiviteten til en høyst uforutsigbar pandemi. Gode smittevernsrutiner- og systemer og en solid innsats fra de frivillige og fra våre medlemmer har gjort at vi har klart å holde hjulene relativt godt i gang gjennom pandemien.  

I 2020 fikk 5 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 13. Totalt søkte 5289 idrettslag momskompensasjon.

– Heldigvis er det fortsatt få idrettslag som har fått avslag på sine søknader, og som først og fremst skyldes idrettslag som ikke har registrert seg i frivillighetsregisteret til tross for flere påminnelser. Det er likevel bekymringsfullt at antall idrettslag som i 2021 mottar momskompensasjon for varer- og tjenester fortsatt er vesentlig lavere enn det var i toppåret 2018, selv om antallet er marginalt høyere enn i foregående år. Det er et potensial for at flere idrettslag søker på denne ordningen, sier Kjøll.  

– Samtidig vet vi at pandemien også har gitt ulike utslag og konsekvenser for idrettsorganisasjonen. Idrettslag som har opplevd størst frafall, både av medlemmer og frivillige, har sannsynligvis også hatt størst utfordringer for å opprettholde et godt aktivitetstilbud og gjennomføre egne arrangementer gjennom pandemien. Denne utviklingen må vi følge med på med argusøyne. Idrettslag som nå sliter mest, må få hjelp. De nye kompensasjonsordningene for idretten i 2022 må derfor også treffe idrettslag som ikke har nytt godt av noen kompensasjonsordninger så langt. Mange av disse har hatt store uunngåelige kostnader gjennom pandemien og har således betydelige likviditetsutfordringer, avslutter Kjøll.  

Andre organisasjonsledd 
For særforbundene er tildelingen i 2021 på 81,3 millioner kroner, på toppen av de 28,7 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt fikk 22,4 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene fikk 10,8 millioner kroner.