NLF / Forbund / Norges Idrettsforbund og Norges Luftsportforbund om forholdet til Russland
Laupsa John Eirik

Norges Idrettsforbund og Norges Luftsportforbund om forholdet til Russland

Foto: NLF, HPS seksjonen

Norges Idrettsforbund er svært tydelig i sine uttalelser om boikott av Russland. Hvert enkelt av særforbundene må selv ta stilling til hvordan man skal forholde seg. Eksempelvis har skiforbundet i dag, 26. februar, også vedtatt at de ikke vil tillate deltakelse for russiske utøvere i konkurranser i Norge. Ledergruppen i Norges Luftsportforbund (presidentskapet og generalsekretær) støtter uttalelsen fra NIF v/idrettspresidenten. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/norges-idrettsforbund-onsker-utestengelse-av-all-russisk-og-hviterussisk-idrett/ 

I tillegg har NLFs ledergruppe fått utarbeidet en uttalelse på vegne av vår organisasjon for bruk internasjonalt i luftsporten. Styret i vårt internasjonele forbund, FAI Excecutive Board, har saken til behandling nå i helgen. Saken er samtidig også til diskusjon i flere av FAIs kommisjoner. Blant annet i kommisjonen for hang-, para- of speedgliding (CIVL) som skal diskutere saken søndag 27. februar. Norges Luftsportforbund vil sende sin uttalelse både til FAI EB og til CIVL-møtet i forkant av de aktuelle møtene. Her er dokumentet fra fra NLF: nlf_about_russia_2022.02.26.pdf 

Uttalelsen fra styremøtet i FAI ble den 28. februar sendt ut til medlemslandene: fai_statement_2022.02.28.pdf