NLF / Forbund / Nå kan du lese Avinors rapport om småflyplassituasjonen i Oslo-området
Laupsa John Eirik

Nå kan du lese Avinors rapport om småflyplassituasjonen i Oslo-området

Forsidebilde på Avinor-rapporten til SD

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og avlagt en rapport. Rapporten ble publisert 10. februar 2022 og kan lastes ned her. Departementet vil i tiden fremover vurdere hvordan utredningen skal følges opp, og NLF vil ha løpende kontakt med departementet i saken. 

Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet, som ble utarbeidet av Oslo Economics og Vista Utredning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2018. Allmennflyorganisasjonenes respons på den forrige rapporten (dvs. Oslo Economics-rapporten fra 2019) kan du lese her.