NLF / Aktivitet / Mikrofly / Veiledning til forenklet hendelsesrapport.
Mikrofly
Roger Holm

Veiledning til forenklet hendelsesrapport.

Dato: 
Fredag, 20. juni 2014 - 9:30

HENDELSESFORLØP:

Dette er fartøysjefens objektive beskrivelse av hva som skjer før, under og etter hendelsen. Bør være så detaljert at alle relevante momenter er belyst. Finnes det forklarende bilder, legg gjerne disse ved.
 

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN

Skyldes hendelsen pilotfeil, skal dette punktet inneholde fartøyssjefens subjektive mening om årsaken til hendelsen. Er årsaken av teknisk art, bør også fartøysjefen si sin subjektive mening om dette. Her er det også naturlig at rapportene i ettertid suppleres med utfyllende opplysninger.
 

EVENTUELT FORSLAG TIL TILTAK FOR Å UNNGÅ SLIKE HENDELSER

Under dette punktet kommenterer fartøysjefen hva han/hun mener kan gjøres for å unngå slike hendelser. Dette er ment som et godt råd til andre, og et bidrag til å øke sikkerheten.
 

KLUBBENS OPERATIVE, TEKNISKE- eller FLYTRYGGINGSLEDERS UTTALELSE

Her kommenteres hendelsen på et faglig grunnlag. Etter at operativ leder eller flytryggingsleder har kommet med sine kommentarer sendes rapporten inn til NLF Mikroflyseksjonen. Den må ikke sendes direkte uten at en av disse funksjoner har kommentert rapporten.
 

Flytryggingsrådet