NLF / Aktivitet / Mikrofly / For deltagere på I-kurs 24. - 27. april 2014.
Mikrofly
Roger Holm

For deltagere på I-kurs 24. - 27. april 2014.

Dato: 
Tirsdag, 29. april 2014 - 9:52

Filer for deltagere på I-kurs 24. - 27. april 2014.

- Deltagerliste (Word)

Filer som ble presentert: 

- Lærebok i Teknisk Vedlikehold av Mikrofly (PDF)

- Vedlegg 1. Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Føring av Teknisk Loggbok (PDF)

- Føring av Progresjonskort (PDF)

- Opplæringskonsept i Avinor (PDF)

- PFT #1 og PFT #2 (Word) ICAO del-kart til #1 (PDF)

-----------------------------------

Andre ting:

-----------------------------------

- Kahoot side med vår lille "test" for den som vil prøve seg.  

Ellers bruk https://kahoot.it for de som skal delta i test og https://create.kahoot.it for den som skal lage en test.

- Web-side for sist Instruktørseminar (sammen med besiktningsmenn) høsten2013 på Gardermoen.

For å lese disse filene korrekt må du ha en oppdatert Acrobat Reader (gratis å laste ned)

Her er to fine verktøy i prøve-versjoner for å lage web-kurs i Flash fra en PowerPoint presentasjon: 

http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html

og legge en eksamen (Quiz) inn i denne som en test på hva man har lært: 

http://www.ispringsolutions.com/free-quiz-maker

Den siste kan lages som en selvstendig Flash fil som kan legges på web, og sende resultatet til en angitt server eller epostadresse. Den kan også settes opp som en Scorm 1.2 fil tilpasset læringsprogrammer som sender resultatet direkte inn i en database med oversikt over kompetansen.