NLF / Aktivitet / Mikrofly / 2 INSTRUKTØRKURS 2015
Mikrofly
Tom Bjerke

2 INSTRUKTØRKURS 2015

Dato: 
Torsdag, 7. mai 2015 (Hele dagen) to Søndag, 10. mai 2015 (Hele dagen)

Det blir avholdt to instruktørkurs i løpet av mai 2015. Påmeldingsfristen er 31. januar!

Kurs 1: 7. - 10. mai.
Kurs 2: 28. - 31. mai.

Begge kursene avholdes i Oslo.

Det er 8 plasser på hvert av kursene. Klubbens skoleleder sender inn en søknad for klubbens kandidater, med prioriteringsrekkefølge, hvis klubben har to eller flere kandidater.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger: Klubb, navn på kandidat, medlemsnummer og flygebevisnummer i NLF, totalt antall mikroflytimer, evt annen flyerfaring listes opp, status på O-kurs, klubbens prioritering av kandidaten (hvis to eller flere kandidater fra klubben), samt hvilket kurs som kandidaten ønskes tatt opp på (kurs 1 eller 2).

Kursprisen er kr 2.500.

Fullstendig søknad sendes tom.bjerke@nlf.no innen 31. januar 2015.