Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Kongepokal til Løvsland

Norgesmesterskapet i åpenklasse ble avsluttet på Starmoen lørdag 19. juni. Da hadde pilotene konkurrert siden 13. juni. Mesterskapet hadde 19 piloter påmeldt hvorav 17 stilte til start. Været var utfordrende og av 7 mulige dager ble kun 3 gyldige og tellende i sammendraget.

NM Klubbklasse 2021 - kansellert med nye tiltak!

Uttaks og konkurranseutvalget (UKU) har vurdert situasjonen ved utløp av ordinær påmeldingsfrist for NM i åpen og klubbklasse 2021.

Problemstilling:

a) Antall påmeldte i klubbklassen ved påmeldingsfristens utløp tilfredsstiller ikke minimumskravet til antall deltagere i et NM. (5 piloter)

b) Det betyr at NM Klubbklasse 2021 kanselleres. S/NLF finner dette svært beklagelig.

Valg av nytt seksjonsstyre

Seksjonsmøte og Luftsportstinget ble som følge av pandemien utsatt til helgen 15.-17. oktober. På seksjonsmøtet skal det velges et nytt seskjonsstyre for kommende tingperiode (2 år).
Valgkomiteen ønsker input fra klubber/medlemmer innen 21/6-21 med forslag på kandidater.

Skolefly

Godkjente skolefly i Norges Luftsportforbunds Seilflyskole

To-setere seilfly:
ASK-21, ASK-13, K-7, Duo Discus (T/XLT), DG 500, DG1000/1001, G103 Twin Astir, L-23 Blanik, SF-34, LAK-20T

To-seter SLG:
Arcus M, DG1001M, DG505MB, G103T III SL, Nimbus 4DM