Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Bruk av SAM Light datasystem for vedlikeholdsadministrasjon

Alle motorfly i NLF CAO er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrering valgfritt. Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy.  SAM Light fra ASA Ssoftware i Danmark et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn. Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin SAM flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAO og flyets tekniker.  NLF CAO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år. Eller etter 90 timer/200 starter flytid hvis en av de intreffer før datokravet.

Nye "termikkprognoser" fra 2014

Etter sesongen i 2013 besluttet Segelflyget, DSvU og S/NLF å stoppe abonementet på Hirlamprognosene fra SMHI. Til erstatning har Stefan Lövfren, seilflyger i Avestad Segelflyklubb, utviklet nye seilflyprognoser for Skandinavia bygget på RASP Blipmaps.