NLF / Sportsfly / Skoledokumenter
Roger Holm

Skoledokumenter

Det nye treningsprogrammet for Rorstyring *.

Progresjonskort for Vektskift (A4 - JAN 2022) *
Progresjonskort for Gyroplan (A4 - JAN 2022) *

- Soloflygingsbevis for elever/kandidater jf. SFHB 4.5.6 (JAN 2023) *

- Lærebok i teknisk vedlikehold av sportsfly (PDF)  Om læreboka

- Vedlegg 1 til ovennevnte lærebok: Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Utsjekker Type/modell (vedl. 4.1), soloflyging, selvutsjekk, sleping (vedl. 4.2)

- Veiledninger (PDF versjoner)   

- Den praktiske flygeprøven for sportsflygere (PDF) (NOV19)

 Pensum teorifag fra 2022  

- Pensumlister i alle ni fag (fra 01.01.2022) *

 

 For instruktører 

Søknad til instruktørutdanning (14.01.2022) *
Instruktørhåndbok del A (Privilegier, forlengelser, kompetanse) (12.03.2023) *
Instruktørhåndbok del B (Selvstudium om rollen som instruktør) *

 

Klubbens seleksjon av nye instruktørkandidater:

Pensum for klubbseleksjon av nye instruktørkandidater (14.01.22) *
Logghefte for klubbseleksjon. A5 skjerm/pad versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *
Logghefte for klubbseleksjon A4 papirversjon stiftes som hefte (14.01.2022) *

Loggeheftene skal fylles ut grundig og fremvises på instruktørkurset.

 

Sentralt instruktørkurs:

Pensum for instruktørkurs for sportsflygere (14.01.2022) 
Plan for rollespill på instruktørkurset (14.01.2022)

 

Instruktørtilvenning etter instruktørkurset:

Treningsplan for Instruktørtilvenning rorstyring (14.01.22) 
Treningsplan for Instruktørtilvenning vektskift (14.01.22)
Treningsplan for Instruktørtilvenning gyroplan (14.01.22)

 

Loggehefter som skal fylles ut grundig og fremvises ved ferdighetsprøve:

Logghefte for instruktørtilvenning A5 Rorstyring versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *
Logghefte for instruktørtilvenning A5 Vektskift versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *

 

Søknad om instruktørrettighet etter godkjent ferdighetsprøve:

Søknad instruktørrettighet (12.10.2022) - Første gang, forlengelse, fornyelse og utvidelse.

 

 Standardisering 

Standardiserte øvelser (MAR22)
Bekreftelse med skolesjef   (seniorkontrollant flyr med skolesjef)
Bekreftelse med instruktør  (skolesjef flyr med instruktør)

 

*) Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.