NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Skjema for klubbens internrevisjon er tilgjengelig.

Det er tre revisjonsdokumenter som benyttes, og de er referert til i sikkerhetssystemet SFHB kapittel 1.2.2. Samme versjon 8 av skjema benytttes uansett like- eller ulike år.


Søknadsskjema for evt. ny operativ leder.

Veiledning for klubben Vedlegg 1.1


Søknadsskjema om 1 års skoletillatelse

Word eller PDF (versjon SFHB 8)


Revisjonsskjema arkiveres i klubben. En kopi sendes inn til NLF/sportsflyseksjonen i ulike år '21, '23 '25 osv

Revisjonsskjema for årlig revisjon av sportsflyklubber   Vedlegg 1.2 


Revisjonsleder 

Veiledning for revisjonsleder  Vedlegg 1.3