NLF / Sportsfly / Rapportere hendelser
Roger Holm

Rapportere hendelser

Det er fire ulike rapporteringsskjema for hendelser: Altinn/NF2007, Rapport om sportsflyhendelse, Standard hendelsesrapport og Bekymringsmelding NLF. De tre siste skal sendes inn i Word-eller textformat til sportsflyseksjones fagsjef innen to uker etter hendelsen. PDF og håndskrevne rapporter vanskeliggjør det videre arbeidet.

Det første skjema NF2007 er for ulykker med fatal eller alvorlig personskade, og går kun til Luftfartstilsynet.

Det andre og tredje er "Rapportskjema" skjema er for alvorlige hendelser og ulykker, og "Standard.." for mindre alvorlige hendelser. Som hendelse gjelder også brudd på gjeldende bestemmelser, utført enten bevisst eller ved en eller flere feiltagelser en har blitt oppmerksom på i ettertid. Da er det viktig å vite at rapportens hensikt ikke er å henge ut noen, men publisert i anomymisert form skal den kunne bidra til at andre ikke kommer utfor en tilsvarende hendelse. Prinsippet om Just Culture skal gi beskyttelse mot sanksjoner når det rapporteres av den dette gjelder, og det har skjedd i god tro.

Etter at Operativ leder eller Flytryggingsleder i din lokale klubb har kommet med sine kommentarer sendes rapporten inn til NLF Sportsflyseksjonen. Den må ikke sendes direkte uten at en av disse funksjoner har kommentert rapporten.

Det siste "Melding.." for uønskede forhold, altså en bekymringsmelding sendes direkte til NLF Sportsflyseksjonen. Denne kan også være anonym dersom en foretrekker det, for den blir behandlet meget konfidensielt og blir ikke offentliggjort på noen måte.

 

Les veiledningen for utfylling av Standard rapport.

 

Altinn    NF2007                                     Sportsflyulykker med fatal eller alvorlig personskade
Word     Rapportskjema                          Alvorlige hendelser/ulykker/personskade (01JAN20)
Word     Standard rapportskjema           Mindre alvorlige hendelser uten personskader (01JAN20)
Word     Melding til sportsflyseksjonen   Uønskede forhold - Bekymringsmelding (01JAN20)