NLF / Sportsfly / Handlingsplan ved ulykker
Roger Holm

Handlingsplan ved ulykker

Sportsflyseksjonen har skrevet en handlingsplan ved ulykker.

Les igjennom denne, og ta den frem om en situasjon skulle oppstå

 

Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og media, under og etter en ulykke som har skjedd under utøvelse av flyging med sportsfly.

Denne handlingsplan beskriver de tiltak som klubbens operative leder, eller den han utpeker skal iverksette. (Klubbens koordinator på skadestedet).

Last ned handlingsplanen her.