NLF / Sportsfly / Forlengelse av rettigheter, samt utvidet gyldighetstid på legeattest – sportsfly
Pål S. Vindfallet

Forlengelse av rettigheter, samt utvidet gyldighetstid på legeattest – sportsfly

Informasjon til innehavere av flygebevis på sportsfly som var gyldig per 31. mars 2020 og sportsflygere som trenger ny legeattest, samt innehavere av flygebevis som har behov for å gjennomføre PFT.

 

 

Som det fremgår av vedtaket, vil flygebevisinnehavere på visse vilkår kunne få en utvidet gyldighetstid på inntil fire måneder som følge av koronasituasjonen. NLF Sportsflyseksjonen ved operasjons- og utdanningsutvalget (OPS) og fagsjefen har – på grunnlag av den risikoanalysen Luftfartstilsynets vedtak forutsetter – vurdert hvilke vilkår og kompenserende tiltak som vil være aktuelle for slike forlengelser.  

 

Vedlikeholdskravet for flygebevis på sportsfly i dagens regelverk (Mikroflyhåndboken, utgave 7) lyder:

 

«1. Innehaveren skal innenfor de siste 24 måneder ha
a) minimum tolv timers flytid som fartøysjef på mikrolett luftfartøy, og
b) gjennomført minst tolv selvstendige avganger og landinger, og
c) gjennomført og bestått en PFT/M, og
d) deltatt på klubbens flytryggingsmøte ref kapittel 6.3» 

 

NLF/OPS har fastsatt følgende betingelser for fornyelse av flygebevis på sportsfly etter 31.03.2020 for en begrenset periode:

  • Flygebeviset må være gyldig per 31.03.2020 
  • NLF, seksjons- og klubbkontingent må være betalt for 2020
  • Flygebevisinnehaveren må ha fløyet minst 12 timer de siste 12 måneder, og gjennomført minst tolv selvstendige avganger og landinger, eller ha en PFT innenfor de siste 12 måneder (vedlikeholdskrav)
  • Flygebevisinnehaveren må ha kvittering for deltagelse på Flytryggingsmøte i 2018 og/eller 2019 innført i personlig loggbok
  • Flygebevisinnehaveren må ha sjekket status på sikkerhetskortet for sportsfly og bekreftet at man er over det røde området før man skal fly (Last ned) Det betyr at flygebevisinnehaveren må ha en bedre score enn 6 for hver del (dvs. 6 + 6). 

 

Vedlikeholdskravet i den utvidede gyldighetsperioden forutsetter også at man er innenfor tolv timer og minst tolv selvstendige landinger, eller at man har en PFT innenfor de siste tolv måneder, på det tidspunktet man flyr som fartøysjef!

 

Hvis du tilfredsstiller ovenstående krav kan du søke om utvidet gyldighet på flygebeviset med rettighet frem til utløpet av juli 2020. 

 

Søknad sendes til post@nlf.no . I emnefeltet på e-post skriver du: «Etternavn, fornavn – Utvidet forlengelse av flygebevis for sportsfly»

 

Du oppgir i meldingsboksen:

  • Ditt fulle navn
  • Bekreft at du har betalt kontingenten for 2020 (Du behøver ikke legge ved kopi)
  • Og du skriver: «Jeg bekrefter å være innenfor kravene til utvidet forlengelsen av mitt flygebevis på sportsfly, slik det fremgår NLFs beslutning, og jeg er  innforstått med at jeg må være innenfor vedlikeholdskravet i den utvidede gyldighetsperioden ved utøvelsen av rettighetene.»

 

Du vil motta en påtegning i «Min idrett» i ditt kompetansebevis med gyldighet til 31. juli 2020, samt at du vil motta et gebyr pålydende kr 267 for «utvidelsen», denne betales også i «Min idrett». Når du senere i år forhåpentligvis skal fornye på ordinær måte så er allerede årets fornyelsesgebyr da betalt.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@nlf.no .

 

NLF Sportsflyseksjonen