NLF / Sportsfly / Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY
Holm Roger

Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.
For detaljer om utstedelser, utvidelser og fornyelser vises det til angjeldende kapittel i gjeldende versjon av sikkerhetssystemet: Sikkerhetssystemet | Norges Luftsportforbund (nlf.no)


Passasjerflyging:

Skjema for passasjerflyging v3.0 (01.01.2022) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj.

Link til siden som angår forsikringer finner du her


Flygerettighet:
Dette skjema gjeder kun for førstegangs utstedelse, passasjerutsjekk og utvidelser. Ved forlengelser og fornyelser attesterer instruktør/kontrollant direkte i kandidatens loggbok.

Skjema for flygerettighet sportsfly * (01.07.2022) - Flygerettighet og passasjerutsjekk.


Betingelser for å kunne benytte PFLY ordningen:

- Først må du lese og forstå Avinors vilkår for PFLY ordningen.

- Les hva som er kompetansekravene og hvordan de skal bekreftes i klubben.

- De som allerede har en godkjent PFLY avtale trenger ikke gjennomgå denne prosessen på nytt.

- Gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller

- Flygerettighet for sportsfly pluss kompetansebevis fra kontrollant

- Les mer inngående hvordan dette gjøres.

 

Søknad for Skoletillatelse og ny Operativ leder

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av sportsflyklubber, i dokumentet "Veiledning for klubben Vedlegg 1.1".


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.