NLF / Sportsfly / Føringer for flytryggingsmøtet 2021
Pål S. Vindfallet

Føringer for flytryggingsmøtet 2021

Flytryggingsmøte Sportsfly 2021

 

Ref. kapittel 6.3 i MFHB så skal alle klubber gjennomføre minst ett flytryggingsmøte for alle klubbens medlemmer i løpet av et år. Det oppfordres til å bruke digitale møter der det ikke er mulig å møtes fysisk.

Vi har tatt med flere av de samme tema fra i fjor da disse fortsatt er aktuelle når vi ser det i sammenheng med hendelser fra 2020. I tillegg så ønsker vi at klubben går igjennom 2 hendelsesrapporter som går på dette med å fly inn i IMC forhold. Linker ligger ute på samme side.

Webinar den 16. juni 2021 for de som ikke har deltatt på klubbens Flytryggingsmøte 2021.

Last ned presentasjonen. Lenke til webinaret kommer også her.


Dokumentering av gjennomført flytryggingsmøte 2021

Klubbene ved OPL arkiverer oversikt over hvem som har deltatt på klubbens møte(r), den enkelte deltager kan selv kvittere ut for gjennomført i egen loggbok med teksten: «Flytryggingsmøte 2021, klubb xx, dato».


Føringer for Flytryggingsmøter 2021

1. Landing med sidevind. Repetere forskjellige teknikker for å lande i sidevind. (Last ned)

2. Stabilisert innflygning (Stabilized Approach). Dette er en 5 minutter video fra Air Safety Institute som omhandler dette tema.(Link Video

3. Flyging med passasjer. Gjennomgang av skjema for passasjerflygning. Viktig! Dette er for å beskytte deg som pilot og ditt ansvar i sin ytterste konsekvens.(Last ned) .

5. Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytryggingsmøter, og at man snakker om temaet, event. deler erfaring på dette (link video). 

6. Teknisk dokumentasjon – Presenter de mest brukte vedlikeholds manualene. - Rotax Line maintenance manual 05-20-00 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) - Rotax Operators manual 3.2 - 4.7 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) Disse manualene finnes på følgende side ved å søke opp riktig produkt: https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html

7. Sjekk din status på sikkerhetskortet for sportsfly, at du er over det røde området før du skal fly (Last ned).

 

Link til hendelsesrapport     Cessna 172S

Link til hendelsesrapport     Jabiru 450 Calypso

 

Stig Børrestuen
Leder Flytryggingsutvalget