NLF / Sportsfly / Alternativt flytryggingsmøte
Roger Holm

Alternativt flytryggingsmøte

Føringer for elektronisk flytryggingsmøte 2020 

Dette opplegget er obligatorisk for å vedlikeholde flygebeviset, og er et alternativ til å delta fysisk på et møte i din klubb. Du skal med dette foreta et selvstudium ved å gjennomgå materialet nedenfor, og til slutt tar du en enkel sluttprøve som verifiserer at du har fått med deg det vesentligste av innholdet. De fleste spørsmålene er direkte relatert til det som blir sagt og vist på vieoene og presentasjonene, og får du mange feil skal du heller gjennomgå innholdet på nytt fremfor å prøve en ny test for å score bedre. Grensen for godkjent er satt til kun 8 av 12. Tiden dette vil ta tilsvarer den tiden du ville brukt på et flytryggingsmøte.

Stig Børrestuen
Leder Flytryggingsutvalget

 

Før du begynner – ta et lite forkurs

Svært mange av våre medlemmer har ikke fløyet på en stund, og derfor har Luftfartstilsynet etter tillatelse fra GASCO UK og i samarbeid med Harald Krog minnefond, oversatt og tilpasset et nettkurs om forberedelser og flygetrening.

Hva tror du er den største årsaken til at det noen ganger går galt?

Start kurset her – det tar ca. 20 minutter.

 

Gå videre til det elektroniske alternativet til flytryggingsmøtet 2020 ved å laste ned informasjonen fra lenkene i punktene nedenfor:

1. Landing med sidevind. Repeter to teknikker for å lande i sidevind. (Last ned)

2. Stabilisert innflygning (Stabilized Approach). Dette er en 5 minutters video fra Air Safety Institute som omhandler dette tema. (Link til video

3. Flyging med passasjer. Gjennomgang av skjema for passasjerflygning. Viktig! Dette er både informasjon til passasjer, og for å beskytte deg som pilot og ditt ansvar i sin ytterste konsekvens.
Side 1 er for passasjer/foreatte mens side 2 er informasjon til deg som fartøysjef.
Last ned skjemaet og les begge sidene (oppdatert 15. juni 2020).

5. Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytryggingsmøter, og at man snakker om temaet, evt. at du deler erfaring på dette (link til video). 

6. Teknisk dokumentasjon – Gjør deg kjent med de mest brukte vedlikeholdsmanualene.
Les mer om dette på denne websiden.

7. Sjekk din status på sikkerhetskortet for sportsfly, at du er over det røde området før du skal fly, minimum 6 avkryss på hver side. (Last ned).

8. Sluttprøven skal verifisere at du har gjennomgått all informasjon. Det er 12 spørsmål der de fleste av dem er relatert til hva som fremkommer i presentasjonene. Skriv inn adressen til Flytryggingsleder (evt. operativ leder) i din klubb, som får resultatet på deltagelsen som epost.

Start sluttprøven her.

9. Din lokale klubb sin flytryggingsleder (eller operative leder) vil signere i din loggbok for gjennomført sikkerhetssamling i 2020. Hvis det er slik at dere ikke møtes på flyplassen, eller hvis den fysiske avstanden er for stor, så holder det at du mottar en e-post som bekrefter at du har "Deltatt på sikkerhetssamlingen i 2020", dette kan du enten lagre elektronisk eller ha som en utskrift og legge i din loggbok. (Gjennomført sikkerhetssamling er et av vedlikeholdskriteriene for å opprettholde gyldig flygebevis).