NLF / Skjema / Kaskoforsikring mikrofly

Kaskoforsikring mikrofly

Vi har en dialog med flere selskaper om kaskoforsikring av våre mikrofly. For disse forhandlingene trenger vi et bedre datagrunnlag enn hva vi har i dag. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt, og alle data vil bli anonymisert. Frist for innsendelse 31.05.2013