Norges Luftsportforbund

NLF / Seksjon / Norges Luftsportforbund

Rolf Liland gjenvalgt som luftsportspresident. Tor Schaathun og Mariann Moen valgt som visepresidenter.

Rolf Liland som første gang ble valgt som luftsportspresident for to år siden ble på Luftsportstinget 2015 gjenvalgt som president. 

Med seg i presidentskapet har han Tor Schaathun som ble gjenvalgt til 1. visepresident mens Mariann Moen (bildet) er nyvalgt som 2. visepresident.

NLFs logokonkurranse avsluttet

NLF arrangerte en konkurranse for å komme fram til en ny logo. Konkurransen har skapt et stort engasjement, med nærmere 500 ulike forslag. Alle har blitt vurdert og bedømt, men en samlet jury har enstemmig kommet til at ingen av de innsendte forslagene fremstår som aktuelle til å erstatte nåværende logo.

Idrettsregistreringen 2015

Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar. Registreringen må være fullført i løpet av januar.
Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2014. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.