NLF / Seilfly / Utkast til terminliste 2015
Steinar Øksenholt

Arbeidsutkastet til terminlisten for 2015 ser nå slik ut. Styret har vært og er i dialog med de ulike komiteen med faste programposter og har fått innspill. De fleste arrangementer og kurs har nå funnet sin plass, men det er fortsatt noen uavklarte arrangementer både hva angår dato, sted og arrangør.
Vi avvaneter også tilbakemeldinger fra Forsvaret på konfliktene arrangementer samt fra Avinor på vår søknad om bruk av fareområder for høyedflyging.
Styert har sitt neste møte 10.-11. januar hvor terminlisten formelt behandles og bankes. Mandag 12 januar 2015 legger vi ut offisiell liste.

Merknader Start Slutt Arrangement Merknader
Styret 09.01.2015 11.01.2015 Strategisamling - styret S/NLF Starmoen
ORS 06.02.2015 08.02.2015 Teknisk Samling (Teknisk), Starmoen Påmeldingsfrist 31.01.15
Camp 07.03.2015 15.03.2015 Vågå Wavecamp, Vågåisen Se www.wavecamp.no
Camp 20.02.2015 22.02.2015 Simulatorhelg på Starmoen - Condor Påmeldingsfrist 15.02.15
Svedanor 07.03.2015 14.03.2015 Svedanor Fjellflygingkurs, Vågå Se www.svedanor.com
ORS 19.03.2015 21.03.2015 Birkebeinerrennet, Starmoen Overnatting
Styret 21.03.2015 21.03.2015 Årsmøte i seilflyseksjonen Gardermoen
Styret 22.03.2015 22.03.2015 Luftsportsting Gardermoen
Kurs 22.03.2015 22.03.2015 IK 1 / skolesjefsamling (SUK) Gardermoen
Konk 22.03.2015 22.03.2015 Konkurranselederseminar  (UKK) Gardermoen
Junior 28.03.2015 01.04.2015 Påsketreff for juniorer? Notodden?
Påske 28.03.2015 06.04.2015 Påskeflyging Starmoen/lokale klubber
Kurs 11.04.2015 12.04.2015 IK-2 Kurs , Starmoen (flyttet fra høsten)  
ORS 17.04.2015 19.04.2015 Nedre Romerike FK Motorfly
Junior 17.04.2015 19.04.2015 Juniorsamling (flyttet fra høsten) Treningssamling
Kurs 19.04.2015 24.04.2015 Skoleuke 1, Starmoen  Alle typer skoling?
ORS 24.04.2015 26.04.2015 Acro Trening Motor Display  
ORS 24.04.2015 26.04.2015 Gubbesamling  
Konk 01.05.2015 03.05.2015 Norges Cup  - Elverum  OLC ?
Konk 10.05.2015 16.05.2015 Norglide, Elverum (S/NLF) Klasser?
ORS 22.05.2015 25.05.2015 NM i Presisjonsflyging/Ungdomssamling motor Motor
Konk 23.05.2015 31.05.2015 OLC Challenge - Distanse og rekorduke, Starmoen  
Kurs 23.05.2015 25.05.2015 Opptak og IK-3 kurs del 1, Starmoen  
Kurs 26.05.2015 31.05.2015 Strekkkurs? DK strekk med Instruktør maks 3 p.r. dag  
Konk 30.05.2015 31.05.2015 Norges Cup  -  Hokksund  
Svedanor 06.06.2015 13.06.2015 Svedanor Strekkleir, Starmoen Reserve 12. og 13.6
Konk 06.06.2015 07.06.2015 Norges Cup  - Notodden  
Camp 17.06.2015 21.06.2015 Luftsportsuka, Starmoen  
Konk 21.06.2015 27.06.2015 NM uten vann, Starmoen  
Konk 27.06.2015 04.07.2015 NM med vann, Starmoen  
Kurs 04.07.2015 12.07.2015 IK-3 kurs del 2, Starmoen  
Konk 09.07.2015 12.07.2015 Norges Cup - Voss Grand Prix  
ORS 10.07.2015 11.07.2015 Mustangtreff 2015, Starmoen Flyaktiviteter på gress
Kurs 11.07.2015 26.07.2015 Grunn- og skoleuker, Starmoen 6 elevplasser, 3 strekk, 3 instruktører
ORS 11.07.2015 18.07.2015 Familieuke, Starmoen  
Konk 15.07.2015 18.07.2015 Norges Cup -  Kanal Glide, Lunde (Nome FK)  
Svedanor 25.07.2015 31.07.2015 Svedanor Acrokurs, Starmoen  
ORS 01.08.2015 02.08.2015 MAF (Motorfly), Starmoen Alternativt 04.til 06.09.15
Junior/Kurs 01.08.2015 05.08.2015 Junioruke  
ORS 03.08.2015 09.08.2015 Nordiske jakt og fiskedager,  Starmoen  Overnatting
Konk 08.08.2015 09.08.2015 NM Acro - Hallingdal Flyklubb - Klanten  
Camp 10.08.2015 16.08.2015 Halling Camp 2015 - fly and fun - Klanten  
ORS 13.08.2015 16.08.2015 Nordisk Acro Motor, Starmoen  
Konk 14.08.2015 16.08.2015 Norges Cup -  Halling Task (Hallingdal FK)  
ORS 21.08.2015 23.08.2015 Elverum Open Air Ralley, Starmoen  
ORS 28.08.2015 30.08.2015 Jentesamling, Starmoen  Luftforsvaret
Styret 04.09.2015 06.09.2015 Nordisk Seilflyledermøte (NGM), Danmark  
Kurs 05.09.2015 06.09.2015 O-kurssamlingen, Starmoen (6 uker tidligere)  
Camp 07.09.2015 18.09.2015 Frya Moutain Weeks  
Svedanor 07.09.2015 13.09.2015 Svedanor Fjellflygingkurs, Frya  
ORS 17.09.2015 20.09.2015 IGG, Starmoen Stormodell seilfly
Konk 19.09.2015 20.09.2015 Norges Cup - OLC Wave Cup, Frya  
Camp 19.09.2015 27.09.2015 Bjorli Mountain Camp - NTNU  
ORS 25.09.2015 27.09.2015 Jentesamling 2, Starmoen  Luftforsvaret
Camp 28.09.2015 04.10.2015 Klanten Wave Camp - Hallingdal FK  
ORS 23.10.2015 25.10.2015 Norske Redningshunder Overnatting
  TBA TBA Vinsjkurs for instruktører  
  TBA TBA Veterantreff  
  TBA TBA TMG . Helg - Starmoen