NLF / Seilfly / Stor belastning på Luftsportstilsynet
Steinar Øksenholt

Like sikkert som at 8. april 2021 er få dager unna våkner etternølerne av norske seilflygere som skal konvertere sitt nasjonale flygebevis til SPL. Det har vært hektisk aktivitet i påsken og mange har svingt seg skikkelig. I seksjonen har vi tatt unna søknader om fornyelser/utstedelser av flygebevis, men det har virkelig toppet seg hos Luftsportstilsynet med konverteringssøknader. Per i dag ligger det ca. 30 søknader til behandling og det strømmer på hver time med nye. Luftsportstilsynet varsler nå at det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn normalt og at dessverre flere seilflygere blir stående uten gyldig sertifikat fra 9. april 2021. Dette var en varslet situasjon som vi har advart om i snart to år - ikke vent til siste dagen! Dere skal alle vite at vi gjør det vi kan for å ta unna søknader. Sørg for at søknaden din er best mulig utfylt og dokumentert. Dette forenkler jobben betydelig!