NLF / Seilfly / Skolehåndboken revisjon 1.1
Steinar Øksenholt

Norges Luftsportforbunds Seilflyskole (NLS) deklarete og hadde sin oppstart 5. mars 2021. I henhold til forskriftene skal Norsk Luftsportstilsyn (NLT) verifisere deklarasjonen inne 6. måneder. I september ble dette gjennomført i tillegg til at NLF også hadde internrevisjon av Seilflyseskjonen. Resultatet av verifikasjon og internrevisjon var et antall avvik som NLS da har jobbet med å lukke. Dette arbeidet ble avsluttet med godkjenning fra NLT 7. januar 2022.
 

I dag publiserer vi derfor Versjon 1.1 av Skolehåndboken med underliggene treningsprogrammer og øvelseshåndbøer som du finner her: https://nlf.no/seilfly/dto-utdanning

Versjon 1.1 har dokumentdato 01.01.2022 og inkluderer en revisjon av organisasjonshåndboken, treningshåndboken, samtlige treningsprogrammer samt 3 av totalt 6 øvelseshåndbøker

Klubbenes skolesjefer vil få en detaljert gjennomgang av endringene ved Skolesjefsamlingen som gjennomføres i uke 6.