NLF / Seilfly / Sikkerhetstilrådning 1/2021, Luftromskrenkelser
Steinar Øksenholt

Seilflyseksjonen har i vår mottatt ikke mindre enn 5 rapporter knyttet til luftromskrenkelser. Dette er per i dag den klareste trenden knyttet til rapportering av hendelser i 2021.

Senest de siste dagene med godt seilflyvær i slutten på mai finner vi flere flygninger på f.eks OLC Norway som knytter seg til problematikken.

Norges Luftsportforbund og Seilflyseksjonen vil jobbe for å redusere antall luftromskrenkelser. For å nå dette må vi alle ta vårt ansvar som fartøysjefer. Vår tilgang til luftrom krever også at vi er en seriøs aktør i dette luftrommet og opptrer i henhold til lover og regler.
 

VedleggStørrelse
PDF icon sikkerhetstilradning_1-2021sign.pdf922.93 KB
PDF icon vit_hvor_du_er.pdf878.22 KB