NLF / Seilfly / Seilflyhåndboken
Steinar Øksenholt

Seilflyhåndboken (SHB) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomheten innenfor organisasjonen. SHB utgjør hovedelementet i Seilflyseksjonens sikkerhetssystem ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonens interne bestemmelser.

Seilflyhåndboken utgave 2 revisjon 1 komplett: http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/utgave_2_010118_sammensatt_rev1_010419.pdf

Siste komplette revisjon: Ugave 2 revisjon 1: (kun reviderte sider) http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/revisjon_1_04-2019.pdf

Kontrolliste nr 2

000 Innledning

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

000

Forord

1

2018-01-01

010

Innholdsfortegnelse

1

2019-04-01

020

Revisjoner

1

2019-04-01

030

Kontrolliste

4

2019-04-01

040

Definisjoner

5

2018-01-01

 

100 Mandat og formål

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

100

Innholdsfortegnelse

1

2018-01-01

110

Sikkerhetssystem

2

2018-01-01

111

Revisjon av seilflyklubber

1

2018-01-01

120

Seilflyseksjonen

2

2018-01-01

121

Daglig leders oppgaver

2

2018-01-01

122

Fagsjefens oppgaver

3

2018-01-01

123

Faglige utvalg

2

2018-01-01

130

Forholdet til klubbene

1

2018-01-01

 

200 BSL-er for seilflyaktivitet

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

200

Innholdsfortegnelse

1

2018-01-01

210

Myndighetsbestemmelser

1

2018-01-01

 

300 Operativt seilflypersonell

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

300

Innholdsfortegnelse

1

2019-04-01

320

Operativt seilflypersonell

4

2019-04-01

330

Instruks for Operativ Leder

2

2018-01-01

331

Instruks for SKOLESJEF

2

2018-01-01

332

Instruks for ANSVARLIG SEILFLYLEDER

1

2018-01-01

333

Instruks for SEILFLYINSTRUKTØRER

1

2018-01-01

334

Instruks for TEKNISK LEDER

2

2018-01-01

 

 

 

 

336

Instruks for Miljøansvarlig

1

2018-01-01

337

Instruks for BAKKESJEF

1

2018-01-01

338

Instruks for SLEPEFLYGER

2

2018-01-01

339     

Instruks for VINSJFØRER

1

2018-01-01

340

Instruks for STARTPLASSLEDER VINSJ

1

2018-01-01

350

Klubbens organisasjon

1

2018-01-01

351

Klubbhåndbok mal

3

2018-01-01

 

 

 

 

Bilag 3.1

Prosedyre for håndtering av miljøklager

3

2018-01-01

 

400 Medlemmer, sertifikater og rettigheter

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

400

Innholdsfortegnelse

1

2019-04-01

410

Norges Luftsportforbund Lover og vedtekter

2

2018-01-01

420

Seksuell trakassering og overgrep

1

2019-04-01

430

Rent idrettslag

1

2019-04-01

 

500 Utdanning og opplæring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

500

Innholdsfortegnelse

1

2019-04-01

510

Generelle regler for utdanning

1

2018-01-01

520

Bestemmelser for skolevirksomhet med seilfly

1

2018-01-01

530

Teoripensum for seilflybevis

1

2018-01-01

531

Pensumliste for seilflybevis

7

2018-01-01

 

 

 

 

540

Kompetansekurs; akro, instrument og strekkflyging

1

2018-01-01

541

Akroflyging

2

2018-01-01

542

Instrumentflyging

1

2018-01-01

543

Strekkflyging

1

2018-01-01

544

Høydeflygning

1

2018-01-01

545

Oppvisningstillatelse

1

2018-01-01

 

 

 

 

550

Sertifikatbestemmelser

1

2018-01-01

551

Bestemmelser for ELEVBEVIS

4

2019-04-01

552

Bestemmelser for SEILFLYBEVIS

6

2018-01-01

553

Bestemmelser for INSTRUKTØRBEVIS på seilfly

1

2018-01-01

554

Bestemmelser for INSTRUKTØRBEVIS KL. III

2

2018-01-01

555

Bestemmelser for INSTRUKTØRBEVIS KL. II

2

2018-01-01

556

Bestemmelser for INSTRUKTØRBEVIS KL. I

2

2018-01-01

557

Bestemmelser for INSTRUKTØRBEVIS KL. IV

1

2018-01-01

558

Bestemmelse for INSTRUKTØRUTDANNELSE FOR ERFAREN MOTORFLYINSTRUKTØRER

1

2018-01-01

 

 

 

 

560

Bestemmelser for PFT/S

1

2018-01-01

561

Bestemmelser for PFT/I

1

2018-01-01

 

 

 

 

571

Bestemmelser for O-KURS

2

2018-01-01

572

Bestemmelser for I-KURS

1

2018-01-01

573

Bestemmelser for hjelpeinstruktørkurs IK-IV

1

2018-01-01

 

 

 

 

575

Utsjekksprosedyrer for  seilfly

3

2018-01-01

576

Utsjekksskjema seilfly – generelt

3

2018-01-01

577

Utsjekksskjema seilfly - Flaps

4

2018-01-01

 

 

 

 

580

Utsjekksprosedyrer for STARTMETODER

1

2018-01-01

581

Utsjekksprosedyrer for startmetode Flyslep

1

2018-01-01

582

Utsjekksprosedyrer for startmetode TMG

1

2018-01-01

583

Utsjekksprosedyrer for startmetode SLG

1

2018-01-01

584

Utsjekksprosedyre for motorutsjekk SSG

1

2018-01-01

585

Utsjekksprosedyrer for startmetode Vinsj og Bil

1

2018-01-01

586

Vedlegg Tabell Utsjekksprosedyrer for STARTMETODER

1

2018-01-01

 

 

 

 

590

Bestemmelser for SLEPETILLATELSE

2

2018-01-01

591

Bestemmelser for VINSJFØRERUTSJEKK

3

2018-01-01

 

 

 

 

Bilag 5.1

Kontrolliste motorglider                     

3

2018-01-01

Bilag 5.2

Veiledning for IK-IV kurs

2

2018-01-01

 

                                                                                                            

600 Operative prosedyrer

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

600

Innholdsfortegnelse

1

2019-04-01

610

Operative bestemmelser

2

2018-01-01

620

Skoleflyene

1

2018-01-01

625

Kommunikasjonsutstyr

1

2018-01-01

630

Flyplasser

1

2018-01-01

640

Seilflyging flygeregler

3

2019-04-01

641

Seilflyging med passasjer

1

2018-01-01

650

Slep av seilfly

5

2018-01-01

 

 

 

 

670

Vinsjstart av seilfly

4

2018-01-01

 

 

 

 

690

Bestemmelser for høydeflyging med seilfly

2

2018-01-01

691

Regler for gaggleflygning

1

2018-01-01

692

Regler for hangflygning

1

2018-01-01

693

Standard sjekklister

2

2018-01-01

694

Standard landingsrunde

1

2018-01-01

 

700 Tekniske prosedyrer og vedlikehold

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

700

Innholdsfortegnelse

1

2018-01-01

710

Vedlikeholdshåndboken

1

2018-01-01

720

Konstrukjson og vedlikeholdsbestemmelser vinsj

10

2018-01-01

 

800 Flysikkerhet

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

800

Innholdsfortegnelse   

1

2019-04-01

810

Identifikasjon av risikomomenter

2

2018-01-01

820     

Varsling av ulykker og hendelser

3

2019-04-01

830

Sikkerhetsorganisasjon i S/NLF

1

2018-01-01

840

Skjema for varsling av seilflyhendelse i S/NLF

5

2018-01-01

                                                                                             

 

900 Kvalitetssikring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

900

Innhold

1

2018-01-01

910

Virksomhetstilsyn av seilflyklubber

4

2018-01-01

920

Mal Gjennomføring tilsyn av seilflyklubb

6

2018-01-01

930

Mal Kontrollskjema for Operativ Leder

2

2018-01-01

 

1000 Loggføring og arkivering

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1000

Innhold

1

2018-01-01

1010

Instruks for loggføring

1

2018-01-01

 

1100 Luftsport

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1100

Innhold

1

2018-01-01

1110

Luftsport

4

2018-01-01

 

 

1200 Forsikring

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1200

Innhold

1

2019-04-01

1210

Seilflyforsikring

2

2019-04-01

 

1300 Vedlegg

Artikkel

Tittel 

Sider

Dato

1300

Innhold

1

2018-01-01

1310

Villighetserklæring Operativ Leder

1

2018-01-01

1320

Søknad om skoletillatelse

2

2018-01-01

1330

Håndbok MAL for SHB

1

2018-01-01