NLF / Seilfly / Oppskriften på konvertering til LAPL eller SPL
Steinar Øksenholt

Med gjennomføringen av Fly Trygt 3 har også mengden konverteringssaker til Norsk Luftsportstilsyn (NLT) økt. Det strømmer på med spørsmål i denne forbindelse og vi lager her en enkel sjekkliste for deg.

  1. Du må fylle ut konverteringsskjema. Dette finner du på NLTs hjemmeside http://www.luftsportstilsynet.no/
  2. Vedlegge legeattest av typen LAPL-medical alternativt ordinær flymedisinsk undersøkelse kl 2 (PPL) eller utvidet flymedisinsk undersøkelse kl 1. LAPL-medical vil greie seg for de aller fleste, men i dag må du til en godkjent flylege for å få denne da få eller ingen allmennleger/fastleger har denne godkjenning selv om det er åpnet for det. Godkjente flyleger er listet her: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/
  3. Når det kommer til rettigheter får du overført kun aktive rettigheter fra flygebevis til LAPL S. Dette forutsetter at utdannelsen er ihht S/NLFs gjeldene skoleprogram. Du må legge med dokumentasjon på gjennomført strekkflyging med min 50km solo eller 100km instruksjon.
  4. Du må kunne dokumentere radiotelefoni ved en av følgende to muligheter. 1) Kopi av gyldig RTL-sertifikat utstedte av Luftfartstilsynet eller 2) Gjennomført teoretisk og praktisk opplæring samt teoretisk og praktisk eksamen i faget «Communication» (Tilsvarende som ved RTL i Fly trygt 3).
  5. Avlagt eksamen i menneskelige ytelser og begrensinger (MYB) og sertifikatregler til LAPL S (FCL). Har du overordnet sertifikat ustedet av luftfartsmyndighet tilsvarende LAPL A og PPL A (motorfly) eller kommersielle papirer er dette kravet dekket. S/NLF har tilrettelagt Fly Trygt 3 som kurs og mulighet for å avlegge eksamen i MYB, FCL og RTL. Eksamen kan også avlegges som privatist ved oppmelding fra seilflyskolen (skolesjef) til Norsk Luftsportstilyn. Pensum/teori (MYB og FCL) er tilrettelagt i et konverteringsbilag som du kan laste ned her:http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/280618_beta_konverteringshefte_v2.pdf
  6. Ved konvertering av instruktørrettighet (IK1, IK2 og IK3) må det i tillegg fylles ut ytterligere ett skjema «Konvertering av IK-rettighet til EASA FI (instruktør) og FE (eksaminator) som du også finner fra NLTs hjemmeside http://www.luftsportstilsynet.no/
    IK4 rettighet er ikke mulig å konvertere til noen EASA rettighet
  7. S/NLF anbefaler alle våre medlemmer å begynne konverteringen nå i 2019 slik at vi innen april 2020 har konvertert brorparten av våre flygebevis. Absolutt siste frist er 8. april 2021.