NLF / Seilfly / NM Klubbklasse 2021 - kansellert med nye tiltak!
Steinar Øksenholt

NM Klubbklasse 2021 - kansellert med nye tiltak!

Uttaks og konkurranseutvalget (UKU) har vurdert situasjonen ved utløp av ordinær påmeldingsfrist for NM i åpen og klubbklasse 2021.

Problemstilling:

a) Antall påmeldte i klubbklassen ved påmeldingsfristens utløp tilfredsstiller ikke minimumskravet til antall deltagere i et NM. (5 piloter)

b) Det betyr at NM Klubbklasse 2021 kanselleres. S/NLF finner dette svært beklagelig.

Tiltak:

c) Det var ved påmeldingsfristens utløp to påmeldte i klubbklassen. S/NLF ser svært gjerne at disse fortsatt får en mulighet til å fly NM og tilbyr derfor disse å delta i vannklassen, med de gjeldende handicap for disse flyene. For en av de påmeldte i klubbklassen, Ole Petter Nyland & co. med Pipistrel Taurus, er det ikke pt. noe handicap i vannklassen. S/NLF og UKU vil sette et handicap basert på erfaring fra fjorårets NM og tilpasset ulempen ved å ha et fly som ikke er designet for å kunne fly med vann. Handicap faktoren vil settes så rettferdig som mulig. Handicap faktoren kan dessverre ikke påklages, dette av tidsmessige hensyn.

Utvidet tilbud:

S/NLF ønsker flest mulig deltagere også til årets NM. Selv om antall påmeldte nå er tilstrekkelig mhp. Kongepokal er det likevel S/NLFs syn at potensielt antall deltagere i år kunne vært noe høyere. S/NLF vil derfor oppfordre alle som vurderte deltagelse i tørr/klubb klasse å melde seg på i vannklassen. For de fly som ikke har handicap i vannklassen vil UKU sette et tilpasset handicap så rettferdig som mulig. For alle deltagere med fly som har gjeldende handicap i vannklassen vil det handicapet bli brukt. Det vil ikke bli noen mulighet for å velge å fly uten vann og bruke et handicap tilpasset tørr klasse.

Med dette håper S/NLF at vi får en stor klasse og et NM basert på godt tilpassede handicapfaktorer for alle deltagere.

Avslutningsvis et praktisk anliggende. S/NLF vil bestrebe seg på å finne tilstrekkelige løsninger for at alle deltagere har god mulighet til å fylle vann, men oppfordrer også deltagerne til å bistå hverandre med vannfyllingsutstyr og ekstra hender i den grad nødvendig slik at fylling av vannballast løses mest mulig effektivt før briefing.

Velkommen til NM på Starmoen fra 12.-20. juni 2021