NLF / Seilfly / Mariann Brattland er tildelt NLFs gullnål
Laupsa John Eirik
Foto: Ole Fredriksen

Mariann Brattland fikk tildelt NLFs gullnål av luftsportspresident Asle Sudbø under middagen på Luftsportstinget 2021. Hun går nå av som 2. visepresident etter å ha sittet i vervet i tre tingperioder. Mariann har vært NLFs representant på idrettens ulike møteplasser. Hun har deltatt på idrettsting og ledermøter og sittet i valgkomiteen for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Mariann har dessuten hatt flere oppgaver internasjonalt herunder deltakelse på FAIs Genereal Conference (den årlige generalforsamlingen i luftsportens internasjonale særforbund). Som visepresident har hun inngått i forbundets ledergruppe sammen med de to andre i presidentskapet og generalsekretæren. Vi takker for den flotte innsatsen som visepresident, som i tid utgjør seks og et halvt år.