NLF / Seilfly / Informasjon fra Seilflyseksjonen
Steinar Øksenholt

Først vil vi henvise til den siste publiserte og oppdaterte informasjon fra Luftsportforbundet, «NLFs guide til koronakrisen» http://www.nlf.no/forbund/nlfs-guide-til-koronakrisen

I NLF og Seilflyseksjonen jobber vi etter beste evne for å redusere og minimere utfordringen koronasituasjonen medfører. Enkelte tiltak kan vi iverksette selv, mens i andre saker forsøker vi å samarbeide med eller påvirke andre aktører med innvirkning på vår luftsport.

Konvertering og gyldighet
Mange seilflygere kontakter oss i disse dager og hovedsakelig er det tidsfrister for konvertering til LAPL/SPL og gyldighet av flygebevis disse er opptatt av. Vi har stor forståelse for dette.

Mange har oppfattet det slikt at det er en absolutt frist for konvertering av flygebevis til LAPL/SPL den 8. april 2020. Vi gjør her oppmerksom på at vi kan konvertere gyldige (merk gyldige) flygebevis helt frem til 8. april 2021.

Et gyldig flygebevis kan benyttes til seilflyging i Norge helt frem til og med 7. april 2021. NLF har derimot ikke anledning til å utstede eller fornye flygebeviser etter 8. april 2020. Er du av de som nå har et relativt nylig utgått flygebevis eller har utløp i 2020, vil du innen kort tid motta en e-post fra NLF. Vi mener dette skal avhjelpe deg godt og minimere konsekvensen av dagens situasjon.

Selv i disse dager har vi en relativt normal saksbehandling på både fornyelser og konverteringer. Vi anbefaler derfor alle som har mulighet til å benytte den «pausen» vi nå har fra aktiv utøvelse til å gjennomføre søknadsprosessen.

DTO
Kravet til DTO inntreffer fra 8. april 2020. Denne fristen gjelder fortsatt og ingen utsettelse fra EASA er forespeilet her. S/NLF hadde tenkt å deklarer sin DTO 1. april, men vi utsetter dette nå til 8. april og gir oss selv noen ekstra dager.

Alle instruktører som skal drive opplæring til SPL fra 8.april 2020 må kunne vise til å ha et gyldig FI(S).

Skoletillatelser
Nåværende skoletillatelser utløper 31. mars 2020. Alle disse forlenges i første rekke til 7. april 2020. Ytterligere forlengelser kan bli aktuelt også (se neste avsnitt)

Noen vil være kjent med at vi har anmodet SD/LT om muligheten for å kunne videreføre ordinær seilflyutdanning til flygebevis ihht den gode gamle seilflyforskriften (BSL D 4-1) frem til 8 april 2021. Vi mottok i slutten av uke 10 avslag på dette, men har sist uke (uke 12) anmodet om en ny vurdering fra SD/LD ut fra vår juridiske vurdering av mulighetene. Om eller hvis dette gir gjennomslag vil dette gi muligheter for at vi kan gjennomføre årets sesong i kjente rammer. Vi tror kanskje mange ville satt pris på dette når vi først får muligheten til å komme i gang etter krisen.

Uten gjennomslag vil overgangen til DTO være eneste aktuelle spor videre. Seilflyskoler som skal knytte seg til S/NLFs sentrale DTO, skal gjøre dette i en avtale mellom seksjonen og klubben. Denne avtalen, som videreføres som en ny skoletillatelse, vil vi sende ut innen kort tid til klubber og skolesjefer.

Part SFCL inkl AMC/GM er publisert
I løpet av mars nå har vi fått publisert både Part SFCL (5.mars) og nå fulgt opp med AMC/GM den 19. mars. I EU implementeres dette fra 8. april 2020 . Her i Norge blir det nok først en nasjonal forskrift da det tar noe lenger tid å innføre.

AMC/GM finner du her:
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/AMC%20%26%20GM%20to%20Part-SFCL%20—%20Issue%201.pdf