NLF / Seilfly / Ekstern høring - Revisjon 1 Seilflyhåndboken og revisjon 2 av Instruktørhåndboken
Steinar Øksenholt

Seilflyseksjonen ved utvalgsleder for Sikkerhet og Utdanning (SU) og fagsjef har utarbeidet og klargjort for revisjon 1 til Seilflyhåndboken utgave 2 (publisert 1/1-2018).
Revisjonen av svært begrenset karakter, men gjennomgår allikevel en kort intern og ekstern høring.

Ekstern høring er tiltenkt seilflyklubbene og avsluttes ved IK-1 / skolesjefsamlingen 23. mars 2019
Klubbene kan avgi høringssvar via sin Operative leder og skolesjef til fagsjef per e-post snlf@nlf.no eller senest ved samlingen.

Publisering av revisjon 1 er planlagt til 1. april 2019
 

Revisjon 1 har vi gitt dokumentdato  2019-04-01 og inneholder endringer eller tillegg ved følgende artikler. Endringen er merket gult i dokumentet og kort forklart i parantesen.

320 Operativt seilflypersonell (Endret fra betgenelsen S-sertifikat til seilflybevis)
420 Seksuell trakkasering og overgrep (Ny, henvisning til sentrale retningslinjer)
430 Rent idrettslag (Ny, henvisning til sentralt retningslinjer)
551 Bestemmelser for elevbevis (presisert alderskrav for solo, hadde falt ut ved utgivelse av utgave 2)
640 Seilflyging flygeregler (rettet ufullstendig setning ved å tilføre ordet "KAN")
820 Varsling av ulykker (Endret link til skjema)
1210 Seilflyforsikring (tilpassing til ny avtale med HDI)

I samarbeid med Elverum FK/s har vi også revidert følgende artikler gjeldene for vinsjopptrekk

339 Instruks for vinsjfører
340 Instruks for startplassleder vinsj
591 Bestemmelser vinsjførerutsjekk
670 Vinsjstart av seilfly

Instruktørhåndboken er oppdatert i ny mal og med de siste "notater" fra i-kursene.