NLF / Seilfly / Arild Solbakken ny president i European Gliding Union
Santiago Amengual
Foto: Jens Trabolt

Arild Solbakken ble på European Gliding Union (EGU) sin kongress den 23. februar valgt til ny president for perioden 2022-2024.
EGU ble grunnlagt i 1992 og er en uavhengig organisasjon med formål å ivareta interessene til mer enn 80 000 Europeiske seilflygerne med hensyn til utvikling av regelverk og forskrifter for våre aktiviteter. Arbeidet gjøres sammen med Europe Air Sports (EAS), og omfatter i dag

  • Tekniske og operative forhold
  • Opplæring og lisensiering
  • Sikkerhet
  • Luftrom
  • Miljø
  • Mangfold og likestilling
  • Medisinske forhold

Arild har fløyet seilfly siden 1969, har vært instruktør på seilfly, motorflyger med slepeflygetillatelse, og har vært tillitsmann i NLF i forskjellige perioder og roller, siden NLF ble stiftet. Han har vært aktiv konkurransepilot, og vært aktivt med i organisering og gjennomføring av konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt.