NLF / Seilfly / Aktivitetsrapportering 2021
Steinar Øksenholt

For aktivitetsrapportering henstiller vi alle flyeiere nå ved årsskifte til å rapportere aktivitet fra følgende lenke: https://nlf.pameldingssystem.no/seilflyaktivitet

På grunn av omlegging av datasystemer i høst hos NLF CAMO (nå CAO) er det ikke mulig for oss å hente aktivitetstall herfra. Denne muligheten vil være tilbake for 2022. Alternativt kan du benytte vedlagt papirskjema som returneres sammen med svar på forsikringstilbudet.