NLF / Seilfly / Aktivitetsrapportering 2020
Steinar Øksenholt

For aktivitetsrapportering henstiller vi alle flyeiere med kontrakt i NLF CAMO om å rapportere starter, timer og tachotid nå ved årets slutt i MeLWin CAMO og innen 31.januar 2021.
For øvrige flyeiere kan aktivitetsrapportering gjøres fra link: http://nlf.pameldingssystem.no/seilflyaktivitet
Alternativt kan du benytte det vedlagt papirskjema fra tilbudet utsendt per post fra NLF den 14. desember 2020