NLF / Motorfly / Vil du jobbe som fag- og avdelingssjef i NLF motorflyseksjonen?
Anonymous

Vil du jobbe som fag- og avdelingssjef i NLF motorflyseksjonen?

Som fag- og avdelingssjef – motorfly vil du ha en nøkkelrolle i norsk allmennflyging og luftsport. Foto: Torkell Sætervadet

Motorflyseksjonen i NLF er hovedaktøren på utøversiden innenfor norsk allmennflyging og organiserer de fleste av landets flyklubber og ideelle flyskoler. En sentral oppgave for seksjonen er å legge til rette for gode rammevilkår for allmennflygingen som nå står foran et spennende teknologiskifte. Fag- og avdelingssjefen for motorfly skal lede seksjonens daglige arbeid og har jevnlig kontakt med våre sentrale premissgivere hos myndigheter, flyplasseiere og norsk idrett. Til stillingen hører også utvikling og oppfølging av sikkerhetsarbeidet samt koordinering av den frivillige flytjenesten.

Stillingens omfang er 100 prosent.

Norges Luftsportforbund ser etter følgende kvalifikasjoner:

 • Gode kunnskaper om luftfart og luftsport/allmennflyging
 • Operativ flyger i allmennflymiljøet
 • Flyinstruktørkompetanse for lettere luftfartøy (kandidaten bør ha eller tidligere ha hatt flyinstruktørrettighet)
 • Kjennskap til drift av flyskole (DTO/ATO) er en fordel
 • Kunnskaper om luftfartsregelverket
 • Kunnskap om og interesse for elektroniske læremidler
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også samarbeide på tvers av luftsportsgrener i organisasjonen.

 

For stillingen tilbyr vi:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et meget godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • God kollektiv pensjonsforsikring
 • Arbeidssted i NLFs lokaler i Oslo

Stillingen har en gjensidig prøvetid på̊ seks måneder.

Søknad med vedlagt CV sendes inn via Finn-portalen senest 10. september 2021. Finn-kode er 228336456

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær John Eirik Laupsa på tlf. 908 89 477 eller sendes til post@nlf.no.