NLF / Motorfly / uproblematisk Tilgang til Gardermoen
George Lundberg

uproblematisk Tilgang til Gardermoen

Like etter innføringen av den nye securityforskriften fikk NLF mange rapporter om problemer ved innpassering på Gardermoen. Enkelte ble til og med nektet adgang. Etter dialog med seksjon for lufthavntjenester på Gardermoen, har dette nå ordnet seg til det beste for privatflygerne. Innpassering skal skje på like vilkår for PPL-piloter som for andre.

For å komme inn på de bemannede flyplassene må man etter regelverkets §24 sannsynliggjøre at man har en grunn til å komme inn. Å ha et fly der er en slik grunn. Deretter er det faktisk opp til securitypersonellet om man sikkerhetskontrolleres, før man må følges eller overvåkes mens man beveger seg bort til flyet. Denne overvåkningen er særskilt på Gardermoen ettersom hele området er såkalt "CSRA" -eller "Critical Security Restricted Area". De fleste flyplasser har definert oppstillingsplassene som "DA" -eller "Demarcated Area", noe som stiller mindre krav til de som oppholder seg der, men på Gardermoen er altså hele området CSRA og derfor skal man overvåkes helt frem til man setter seg i flyet og lukker døren. Fordi man overvåkes hele den tiden man oppholder seg på flyplassen er det opp til personellet om man sikkerhetskontrolleres eller ikke.

Securitypersonellet skal nå ha fått en veiledning i hvordan de skal gå frem overfor privatflygere. Gardermoen er med andre ord åpen for trafikk igjen.