NLF / Motorfly / Ungdomssamling på Geiteryggen i forbindelse med NM i presisjonsflyging
Laupsa John Eirik

Ungdomssamling på Geiteryggen i forbindelse med NM i presisjonsflyging

Anders Magnus og Kenneth klar for konkurranse i Slovakia. Foto: NLF

Norgesmesterskapet 2020 i presisjonsflyging arrangeres på Geiteryggen lørdag 1. august. I dagene fra torsdag 30. juli til og med gjennomført mesterskap arrangeres en ungdomssamling.

 

Invitasjon til Ungdomssamling i konkurranseflyging på Geiteryggen

I forbindelse med NM i presisjonsflyging på Geiteryggen flyplass ved Skien 1.august vil det bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere der fokus vil være på konkurranseflyging (ANR/presisjons-/rallyflyging).  Denne samlingen er rettet spesielt mot dem som ønsker å satse videre for å kunne hevde seg i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomssamlingen vil omhandle teoretisk og praktisk undervisning av kompetente folk med god erfaring innenfor ANR, presisjons- og rallyflyging.  Dette vil være en utmerket mulighet for ungdommene til å utvikle sine konkurranseferdigheter innen sporten.

Samlingen starter torsdag 30. juli og avsluttes med deltagelse i NM lørdag 1.august (søndag 2.august er reservedag i tilfelle dårlig vær lørdag).  Både torsdag og fredag blir det teoretisk gjennomgang før vi starter praktisk trening (flyging) på navigasjon og landinger.

 

Hva samlingen vil inneholde:

  • Teoretisk del om presisjonsflyging; utregning, planlegging, preparering av kart, osv.
  • Praktisk flyging (navigasjon og landinger) med erfaren konkurransepilot.
  • Debrief etter flyturen, observasjoner og gjennomgang av utskrift fra GPS-logger.
  • Sosialt samvær

 

Hva er inkludert:

Samlingen i seg selv er kostnadsfri for den enkelte ungdom. Losji i dobbeltrom med frokost og kveldsmat, samt teori og praktisk treningsflyging med erfaren pilot er inkludert.  Lunsj og evt ekstra flyging utenom programmet må dekkes av deltageren selv.

 

NM

Lørdag 1.august vil det bli avholdt NM i presisjonsflyging på Geiteryggen og deltagelse her blir en del av samlingen.  Dette vil gi ungdommene svært god trening og konkurranse-erfaring.  Vi håper på stor deltagelse i NM, både fra ungdommer og de mer etablerte pilotene.

Vi vil også oppfordre den enkelte klubb å sponse flytid for sine medlemmer i konkurranser slik flere flyklubber har gjort for sine medlemmer. Dette er en utmerket måte til å bidra til flytrygging ved økt aktivitet hos medlemmene, samt fokus på navigasjon og nøyaktige merkelandinger.

 

Info ungdommer

Vi ønsker at klubbene informerer sine medlemmer i aldersgruppen 17-25 år snarest om samlingen slik at de kan få sendt inn søknad om deltagelse. Personene må være innehaver av gyldig PPL-A eller LAPL-A.  Det er begrenset antall plasser så vær rask.  Søknadene må inneholde navn, flyklubb, fødselsdato, type flysertifikat og antall flytimer, samt e-post og tlf.nr. og vil bli vurdert fortløpende.

 

Påmelding

Påmelding sendes til Kurt Norevik på e-post kurt@norevik.no (evt. Tlf. 98268520).