NLF / Motorfly / Tenker du å bruke Piper Cub eller andre "vedlegg II-luftfartøy" i flyskole?
Anonymous

Tenker du å bruke Piper Cub eller andre "vedlegg II-luftfartøy" i flyskole?

Flyskolene kan nå søke om å bruke Piper Cub og andre normalklassifiserte fly til skolevirksomheten. Foto: Even Orderdalen

Flyskolene kan nå søke Luftfartstilsynet om å bruke diverse historiske fly til skolevirksomhet som omfatter utdanning til PPL- og LAPL-sertifikater samt tilhørende rettigheter. 

Luftfartstilsynet har utstedt et rundskriv (AIC-N 04/21) der det framgår hvilke krav som stilles til flyskoler (DTO/ATO) som ønsker å bruke historiske luftfartøy uten EASA-typesertifikat til sin virksomhet. Eksempler på slike fartøy er Piper Cub og Saab Safir. Slike fartøy – dvs. fartøy som er omfattet av vedlegg II bokstav a til EASA-forordningen – kan bare benyttes dersom følgende krav er oppfylt: 

  1. Fartøyet må ha norsk luftdyktighetsbevis i klasse normal. 
  2. Primærkontroller må være tilgjengelig for både elev og instruktør. 
  3. Flyet må være egnet til å demonstrere steiling og teknikk for å unngå spinn. 
  4. Luftfartøyet kan benyttes til å gjennomføre opplæringsprogrammet. 

Det må søkes for hvert enkelt flyindivid (halenummer). Se AIC-N 04/21 for nærmere detaljer om hvordan du søker, hvilket skjema som skal brukes mv.  Søknaden må inneholde følgende: 

  • Skolens bekreftelse på at primærkontroller er tilgjengelig for både elev og instruktør
  • Skolens bekreftelse på at de har vurdert flyets egnethet med tanke på demonstrering av steiling og teknikk for å unngå spinn. Skolen kan eksempelvis vise til installert steilevarsel, angrepsvinkelindikator eller flyets generelle steileegenskaper. 
  • Skolens angivelse av hvilke treningsprogrammer flyet skal benyttes til, eksempelvis PPL(A), LAPL(A), SEP(land), SEP(sjø) eller nattflyging. 
  • Skolens angivelse av hvilke deler av treningsprogrammet flyet skal benyttes til, dersom ikke hele programmet skal skoles på typen. 

Hvordan finner man ut om flyet er i klasse normal?

For å bekrefte at flyet har korrekt luftdyktighetsklasse, må du finne fram luftdyktighetsbeviset for det aktuelle flyindividet. Du kan sammenlikne med eksempelet nedenfor. Alle tekst merket med gul bakgrunn må du også finne i ditt luftdyktighetsbevis. Du kan dermed forsikre deg om at luftfartøyet har det nødvendige luftdyktighetsbevis og samsvarer med et typesertifikat utstedt i tråd med Chicago-konvensjonens bestemmelser, jf. ICAO Annex 8. 

 

Luftdyktighetsbevis normalklasse