NLF / Motorfly / Nyheter

Opptak av webinar om bruk av NLFs rapporteringssystem, OBSREG, kan finnes her.

NLF

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og avlagt en rapport. 

Motorflyseksjonen søker deg som har et engasjement for flysikkerhet til å bidra i arbeidet som gjøres i OBSREG – som OBSREG-koordinator.
Oppgavene består i å evaluere, prosessere og analysere de rapportene som kommer inn.

NLF

Den store motorflyboken ble lansert rett før jul i 2019, og den er nå solgt i stort antall, både som e-bok og i papirutgave. Den store seilflyboken kom i 2021. Nå er også Den store sportsflyboken klar og i salg både som fysisk bok og e-bok. Om kort tid vil også alle som er registrert som innehavere av sportsflyboken få tilgang til ni studiemoduler som støtteverktøy til læreboka.  

Endelig har det kommet flere tilbud på plass for FI-oppfriskningsseminar! Det første seminaret arrangeres 5. - 6. mars 2022 i Oslo.

Ny forskrift om luftromsorganisering legger til rette for sikker og velintegrert luftfart. Illustrasjonsfoto: Avinor AS
NLF

Etter over fem år med arbeid kunngjorde Samferdselsdepartementet onsdag 15. desember den nye luftromsforskriften. NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa mener prosessen har vært god og at resultatet ble bra.  

Fra 17. november er det endring i bokstavkodene, og betydningen av disse, for SIGMET/AIRMET-varsel.

Presentasjoner benyttet underveis under Motorflyseksjonens fagseminar 2021.

NLF

På Luftsportstinget 2021 som ble avholdt på Gardermoen lørdag 16. oktober ble Rebecca Hansen valgt til president. Hun er den første kvinnelige president i organisasjonens historie.