NLF / Motorfly / Ny utsettelse av samlinger for NLF Motorflyseksjonen
Stian Kultorp

Ny utsettelse av samlinger for NLF Motorflyseksjonen

Motorflyseksjonen har prøvd å gjennomføre samlinger i gjennom høsten, men blitt nødt til å utsette ved flere anledninger grunnet smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19. Den seneste planen innebar en felles samling for Flytryggingsledere, Skolesjefer og NLF Flytjenesten på Gardermoen 07.-09.05.2021. Denne samlingen er nå utsatt til 22.-24.10.2021. Vi ber dere derfor merke datoen, også vil vi gjennomføre en helt ny påmelding slik at alle som ønsker å delta melder seg på, også de som har vært påmeldt til tidligere arrangementer som har blitt utsatt. Informasjon om påmelding vil komme når tidspunktet nærmer seg.