NLF / Motorfly / NOTAM
George Lundberg

NOTAM

 

NLF er godkjent for utstedelse av NOTAM.
AIS kontoret trenger 2 ukers behandlingstid på utstedelse.
NOTAM skal benyttes til motorflyaktiviteter som konkurranser og større samlinger (flyshow etc.)
Det er ikke tilrådelig å sende NOTAM på plasser til ikke allmenn bruk, der man ikke skal forvente at plassen er åpen. På slike plasser bør man søke informasjon på hjemmesider, kjentmann, mail etc.