NLF / Motorfly / Nasjonal flydag 2020 - UTSATT
Laupsa John Eirik

Nasjonal flydag 2020 - UTSATT

Foto: Torkell Sætervadet

Kjære motorflyentusiaster,

Styret i Motorflyseksjonen har tatt initiativet til etablering av felles ”Nasjonal Flydag” i mai hvert år i regi av NLFs flyklubber. Pga. koronasituasjonen er arrangementet utsatt til lørdag 5.september 2020.

Vi sendte ut følgende informasjon før jul:

For å fremme vår sport, ønsker NLF å undersøke interessen i klubbene for å innføre en «nasjonal flydag» med lokale aktiviteter hvert år i mai. Hensikten med arrangementet vil være å sette fokus på ulike tilbud og aktiviteter i klubbene rundt om i landet, presentere sporten for media lokalt og sentralt, samt rekruttere nye medlemmer, spesielt ungdom og kvinner. Sammen er vi sterke, alle skal med, og et slikt felles nasjonalt løft på samme dag vil forhåpentligvis bli lagt merke til på en god måte.

Vi ønsker å gå videre med og kartlegge interessen og muligheten for etablering og gjennomføring av et slikt arrangement, og har derfor presentert følgende forslag for flyklubbene:

Tidspunkt:

Vi forslår lørdag den 9. Mai fra kl. 12:00 til 17:00

Her kan den enkelte klubb selvfølgelig tilpasse programmet etter behov innenfor den felles tidsrammen.

Innhold/tema:

  • Lær å fly - Veien til flysertifikat – Realiser drømmen - Kom i gang med våre dyktige klubbinstruktører
  • 20 minutters flyturer til meget hyggelige priser
  • Fly-In
  • Flyoppvisning
  • Flyutstilling
  • Mingling
  • Kaffe, brus, is, vafler og grilling
  • Utlodning

Gjennomføring:

Nasjonal Flydag vil også være en stor nasjonal dugnad lokalt hvor klubbmedlemmene tar et ekstra tak for klubben sin og lokalmiljøet, men involver gjerne lokale samarbeidspartnere som kan bidra til å gjøre arrangementet ekstra spennende, f.eks flyselskaper, Avinor, Brann og redning etc.

 

NLF legger ingen obligatoriske føringer for klubbene, dette bør være et lavterskeltilbud som skal være lett å gjennomføre med normal ressursbruk, men vi er overbevist om at flyklubben trenger ditt bidrag som medlem! 

NLF vil stå for markedsføringen i riksmedia og Flynytt, og gi råd og støtte til dere lokalt.

For videre planlegging og koordinering har vi bedt alle flyklubber om å gi tilbakemelding til Motorflyseksjonen om flyklubben vil være med å arranger Nasjonal flydag 2020. Men det er også viktig at tanker og ideer rundt dette drøftes ute blant medlemmene, vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å ta kontakt med styret i flyklubben for å dele sine ideer rundt et slikt arrangement!  

Har dere spørsmål kan de rettes på e-post til fagkontakt i Motorflyseksjonen, Stian Kultorp på stian.kultorp@nlf.no

La oss sammen bidra til å vise hele landet hvilke flotte aktiviteter og sport vi utøver i flyklubbene på Nasjonal Flydag 2020!

Med vennlig hilsen

Norges Luftsportsforbund

Motorflyseksjonen