NLF / Motorfly / Luftsportsamling på Starmoen
Bjarne Andre Myklebust

Luftsportsamling på Starmoen

Ta finalen på Starmoen
Ta finalen på Starmoen

 

Det arrangeres luftsportsamling på Starmoen, Elverum 12. - 15. mai med spennende program. Det blir bl.a. kurs for flytelefonisertifikat, språktesting for dem som har flytelefonisertifikat, presisjonsflygingskurs, foredrag om kortbaneflyging, spinntrening etc.

Programmet er under utarbeidelse, og en rekke poster er nå på plass:

Presisjonsflygingskurs
Foredrag om kortbaneflyging med opplegg for praktisk trening
Språktesting for dem som har flytelefonistsertifikat
Kurs til flytelefonistsertifikat
Spinntrening

Mulighet for leverandører av fly og flyrelatert utstyr for produktutstilling. Kontakt John Eirik Laupsa på john.laupsa@nlf.no for ytterligere detaljer dersom du ønsker å stille ut. 

Påmelding her fra 6. april.

Det vil bli lagt stor vekt på det sosiale – samhørigheten og flygleden skal stå i fokus!