NLF / Motorfly / Instruktørutdannelse med støtte fra NLF Motorflyseksjonen - 2021
Laupsa John Eirik

Instruktørutdannelse med støtte fra NLF Motorflyseksjonen - 2021

Foto: NLF Seilflyseksjonen

 

Det ble under seksjonsmøtet i 2019 vedtatt at Motorflyseksjonen skal bidra med støtte til kandidater som ønsker å utdanne seg til instruktører for en fremtidig rolle som klubbinstruktør. Motorflyseksjonens styre ønsker derfor at flyklubbene kartlegger behovet for instruktører i egen flyklubb, samt kartlegge potensielle instruktørkandidater i flyklubben. Flyklubbene må deretter melde inn kandidater de anbefaler via denne portalen innen 31.03.2021: https://nlf.pameldingssystem.no/registration/205

Det er kun søknader om kandidater meldt inn av flyklubben via denne portalen som vil bli tatt med i saksbehandlingen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med din lokale flyklubb om du går med et ønske om å utdanne deg til instruktør.

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagkontakt i Motorflyseksjonen via følgende e-post: stian.kultorp@nlf.no