NLF / Motorfly / Hangarfondet -nå også for fly!
George Lundberg

Hangarfondet -nå også for fly!

Hangarfondet ble opprettet med midler fra Motorflyseksjonen på 1980-tallet og er en rimelig måte å få lån til hangar. Midler fra fondet kan etter søknad til Motorflyseksjonens styre fordeles som lån til grupper/klubber som er tilsluttet Motorflyseksjonen/NLF. Lån kan gis til hangarbygg hvor klubben står som eier og hvor klubben enten eier eller langtidsleier grunnen. Nå kan det også søkes om midler til lån til fly!
Med søknaden må følgende papirer vedlegges: Tegninger av bygning, tegninger som viser plassering i terrenget, kostnadsoversikt og fullstendig finansieringsplan. Med kostnadsoversikten må følge en orientering om hvilke deler av prosjektet som er tenkt realisert med dugnad og hvor mye dette er verdsatt til i kostnadsoverslaget.
Ved søknad til lån til fly må finansieringsplan og budsjett for sannsynlig bruk de neste 2 årene foreligge.

Se vedlagte PDF med statutter for Hangarfondet nedenfor.
VedleggStørrelse
PDF icon hangarfond_statutter_2012.pdf91.17 KB