NLF / Motorfly / FAGSEMINAR MOTORFLYSEKSJONEN
Nilsen Trond

FAGSEMINAR MOTORFLYSEKSJONEN

NLF inviterer til seminarhelg på Gardermoen 17. - 18. november 2018. Det vil bli arrangert FI-refresherseminar sammen med Luftfartskolen AS lørdag 17.11 og søndag 18.11, og Operativt seminar for Skolesjefer, Operative ledere og Flytryggingsledere på søndag 18.11

Les HER for mer detaljer og påmelding. 

 

Link til PÅMELDING