NLF / Motorfly / Ekstra eksamen i Menneskelige ytelser og begrensninger 19. september
George Lundberg

Ekstra eksamen i Menneskelige ytelser og begrensninger 19. september

Luftfartstilsynet arrangerer en ekstra eksamen i menneskelige ytelser og begrensninger 19. september i Bodø, Trondheim og Oslo. Dette for å gi flere anledning til å bytte til JAR-FCL sertifikater før innføringen av nytt regelverk, EASA Part-FCL trår i kraft 8. april 2012. Se ytterligere informasjon fra Luftfartstilsynet i det vedlagte dokumentet nedenfor.

Foruten den ekstra eksamen i MYB 19. september, er siste eksamensperiode i 2011:

PPL(A/H) eksamen:

Påmeldingsfrist

Eksamensdato

Sensurdato

4. periode 2011

26. september

25. oktober

15. november

Eksamen starter kl 1700. Det avlegges prøve i alle fag på samme dag, og tillatt tid er totalt 6 timer. Omprøve kan kun gjennomføres i en fastsatt eksamensperiode. Tillatt tid ved omprøve i det enkelte fag fremgår av oversikten på http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/utdanning/article1726.ece 

VedleggStørrelse
Microsoft Office document icon bytte_av_nasjonale_sertifikater.doc23.5 KB