NLF / Modellfly / Veileder til de nye dronereglene
Jon Gunnar Wold

Veileder til de nye dronereglene

Dagens droneforskrift av nye EU-regler. Hva betyr det for deg som flyr modellfly i NLFs medlemsklubber? Her kan du laste ned en veileder med grunnleggende informasjon om hva den nye EU-forordningen betyr for deg som modellflymedlem i Norges luftsportforbund.

OPPDATERT 16. april 2020: 
INNFØRING AV FORSKRIFT VIL MED ALL SANNSYNLIGHET BLI UTSATT MED 6 MND. GRUNNET KORONAKRISEN.
Registreringsregimet for drone- og modellflygere vil sannsynligvis ikke tre i kraft i Norge eller Europa før 2021. Offisiell informasjon foreligger ikke enda, men all informasjon som NLF besitter peker i retning om at et forslag om å utsette en rekke lovendringer, herunder EU-forordning 947 med felleseuropeiske droneregler, vil snarlig bli vedtatt av EU-kommisjonen.