NLF / Modellfly / Utkast til lovtekst om droner - en seier for fornuften
Jon Gunnar Wold

Utkast til lovtekst om droner - en seier for fornuften

Torkell Sætervadet. FOTO George Lundberg
NLFs rådgiver for luftfartsregelverk møter i dag Samferdselsdepartementet for å snakke om nye lovutkast fra EASA. FOTO: George Lundberg

Opinion 01/2018: "Unmanned aircraft system (UAS) operations in the ‘open’ and ‘specific’ categories" ble publisert av EASA 6. februar. Det er gledelig å konstatere at det ikke er store endringer fra forrige høringsrunde: Prinsippet om at modellflyklubber og forbund vil kunne godkjennes av nasjonal myndighet for å operere iht. eget nasjonalt regelverk er ivaretatt. NLFs rådgiver for luftfartsregelverk Torkell Sætervadet møter med Samferdselsedepartementet (SD) den 15. februar, hvor han vil gi klar beskjed om at Norge bør stemme for at den foreslåtte lovteksten vedtas slik den foreligger.

En sier for fornuften

- Dette har vi kjempet for  i mange år, sammen med de europeiske modellflyforbundene og FAI. Norge bidro til å opprette European Model Flying Union (EMFU) og har hele veien støttet deres linje med samarbeid mellom EASA, EMFU og FAI for å ivareta modellflygernes rettigheter til å fly iht. våre egne etablerte nasjonale regelverk. President i EMFU, engelske Dave Phipps, skal ha en stor del av æren for at dette har gått så bra som det har gjort. Med de europeiske forbundene i ryggen har han gjennom en rekke møter presset EASA til å lage spesifikke unntak for organisert modellflyging i klubber. Dersom dette lovforslaget vedtas i EU slik det er skrevet nå, vil det være en sier for fornuften. Norske modellflygere vil kunne fly som før, sier fagkontakt for modellfly i NLF, Jon Gunnar Wold.

Her kan du lese EASAs utkast til lovtekster, og tilhørende dokumenter.

Lovteksten som er viktig for at etablerte modellflyklubber og NLF kan godkjennes av Luftfartstilsynet for å fly iht. vårt etablerte regelverk Modellflyhåndboka, er UAS.SPEC.055, som fastsetter klubber og organisasjoners ansvar for modellflyging iht. en godkjenning fra nasjonal myndighet. Dette finnes i PartUAS, Subpart B - Specific Category Operations. (PDF)